• Resultaten pilot-onderzoek
  • Resultaten pilot-onderzoek

    Voordat het landelijke SKION LATER vragenlijstonderzoek van start is gegaan, heeft er een pilot-onderzoek plaatsgevonden.